Belangrijk bericht van RBCZ voor therapeuten!

Alternatieve zorgverleners die zorg op 1,5 meter afstand kunnen uitvoeren mogen open blijven.

Het Ministerie heeft uitgezocht wat de officiële juridische status is van een behandelruimte van een complementair werkende zorgverlener. Deze vraag is onder meer aan de NCTV (afdeling Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) voorgelegd geweest. Daar zitten experts die zich met het definiëren van begrippen als ‘openbare ruimte’ en ‘publieke ruimte’ bezighouden. Het antwoord brengt duidelijkheid voor de collega’s die géén contactberoep uitoefenen (ofwel werken buiten 1,5 meter):

“Het is niet verboden om deze niet-contactberoepen uit te oefenen. De definitie van een contactberoep is: ‘een beroep waarbij het niet mogelijk is ten minste een veilige afstand te houden tot een klant of patiënt’.
Op basis daarvan is er dus geen sprake van een verbod, voor bijvoorbeeld een coach. Daarnaast is de praktijk ook geen publieke plaats (die moeten in principe dicht), maar een zorglocatie. Dit blijkt uit de (brede) definitie van ‘zorg’ uit artikel 1 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die hiervoor gehanteerd wordt. Onder deze definitie valt ook alternatieve zorg.

Concluderend: Voor niet-contactberoepen die vallen onder de definitie van zorg zoals genoemd in artikel 1 van de WKKGZ, geldt er geen verbod. Hierbij geldt overigens alsnog de zeer nadrukkelijke oproep om dit zoveel mogelijk te beperken en het (bijvoorbeeld) vanuit huis te organiseren.”

 

Voor de therapeuten die een contactberoep uitoefenen, waarbij behandeling binnen 1,5 meter plaatsvindt, blijft een verbod op het uitoefenen daarvan gehandhaafd. Tenzij dit beroep valt onder één van de door de overheid met name genoemde zorgwetten.
De alternatieve zorgverleners die praktijk voeren op 1,5 meter dienen te allen tijde de 1,5 meter afstand te houden. Als dit niet kan, bijvoorbeeld omdat de praktijk ruimte hiervoor te klein is, mag alsnog geen praktijk gevoerd worden. 

Wanneer E.E.N.® therapeuten kunnen garanderen dat ze gedurende het hele consult ten minste 1.5 meter afstand houden, dan kunnen ze weer aan het werk. Kun je dat niet garanderen, dan adviseren we je om je praktijk gesloten te houden!