MET-leden

De beroepsorganisatie MET kent drie soorten leden:

1. Registerleden
2. Aspirantleden
3. Studentleden
4. Sympathisanten


1.Registerleden

Vereisten voor registertherapeuten:

– het diploma tot E.E.N.® therapeut van 240 ECTS
– het diploma medische en psychosociale basiskennis van 80 ECTS (CPION of SNRO geaccrediteerd op de PLATO eindtermen)
– het uitgebreide Eerste Hulp certificaat van het Rode kruis 6 ECTS
– Kamer van Koophandel-nummer
– ruime ervaring als therapeut en actief een eigen praktijk voeren, met ten minste 10 cliëntcontacturen per week.
– AGB codes voor zowel zorgverlener als praktijk
– een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
– aansluiting bij een geschillencommissie
– voldoen aan de eisen van de WKKGZ en per 01-07-2022 aan de Wtza
– voldoen aan de eisen voor praktijkvoering
– een verklaring omtrent het gedrag, niet ouder dan 3 maanden
– indien je al eerder bent afgestudeerd: aan de bij- en nascholingsverplichtingen voldaan
– een website die voldoet aan de eisen van de beroepsorganisatie

2. Aspirant-leden
Registratie als aspirant-lid is mogelijk wanneer je :

– beschikt over een diploma medische of psychosociale basiskennis SNRO of CPION geaccrediteerd van 40 ECTS
– beschikt over een geldig certificaat van de uitgebreide klassikale eerste hulp van het Rode Kruis
– de modulen A1 t/m B1 van de opleiding tot E.E.N.® therapeut hebt gevolgd
– ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel
– in het bezit bent van de AGB codes voor zorgverlener en praktijk, en reeds praktijk voert
– een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt
– aangesloten bent bij een geschillencommissie
– voldoet aan de eisen van de WKKGZ en per 1 -1-2022 aan de Wtza
– voldoet aan de eisen ten aanzien van praktijkvoering

3. Studentleden
Studenten van instituut E.E.N.® kunnen zich registreren als studentlid. Dit is belangrijk als je voor de opleiding casussen gaat uitwerken met proefcliënten. Je kunt je dan ook aansluiten bij de geschillencommissie.
Een student voert nog geen praktijk en is in opleiding tot E.E.N.® therapeut. Iemand kan maximaal vier jaar als studentlid ingeschreven staan.

4. Sympathisanten
Wanneer je om bepaalde redenen geen van bovenstaande registraties wilt maar de beroepsorganisatie wilt steunen en op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen kun je er ook voor kiezen om sympathisant te worden. Je kunt dit aangeven bij de aanmelding. Je betaalt dan € 50,- per jaar

Bijdrage therapeuten 2022:

Registratiekosten therapeuten in 2022: 
1. Registerleden € 100.-
2. Aspirant-leden € 100.-
3. Studentleden € 50.- (aansluiting SCAG student €32.50)

Overige kosten voor 2021
Voor Registerleden en Aspirant-leden
SCAG | verzekeringen | visitatie totaal € 249.-


Geschillencommissie: Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)
Iedereen die werkzaam is in de complementaire of alternatieve zorg kan te maken krijgen met onvrede van cliënten. Vaak kunnen we dit zelf oplossen, maar het kan zijn dat dit niet lukt. De cliënt mag dan een klacht indienen.  Door de aansluiting bij SCAG kunnen uw cliënten rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten. U voldoet hiermee aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz), maar bovenal draagt u bij aan de kwaliteit van zorg.

Verzekeringen: Balens
De volgende verzekeringen zijn via Balens opgenomen in het pakket dat wij aanbieden:
–  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
–  Aansprakelijkheid voor bedrijven
–  Productaansprakelijkheid
–  Wkkgz-geschillencommissie
–  Verweerkosten
–  Inloop dekking- en uitloopdekking onder voorwaarden.


Verplichtingen: Bij- en nascholing/ intervisie/visitatie
Jaarlijks dien je voor ten minste 36 uur aan bij- en nascholing en intervisie te volgen, te verdelen over:
– Medische basiskennis (PLATO, SNRO of CPION accreditatie) 6 uur
– Psychosociale basiskennis (PLATO, SNRO of CPION accreditatie) 6 uur
– E.E.N.® therapie 6 uur
– Overige vakgerichte bijscholing, vrij in te vullen, 6 uur (SNRO, KTNO of CPION geaccrediteerd)
– 6 uur intervisie met registertherapeuten, te verdelen over ten minste twee bijeenkomsten

– Daarnaast eenmaal per 2 jaar Uitgebreide EHBO van het Rode Kruis (Rode Kruis) 8 uur

Bovendien dien je de vakliteratuur bij te houden

Een keer per vijf jaar wordt de praktijk gevisiteerd. De praktijkvisitatie wordt verzorgd door de organisatie Visie-tatie. Het is belangrijk dat een cliënt erop kan vertrouwen dat de zorg in een praktijk veilig wordt aangeboden. Dat is ook de reden waarom wij visitatie als een van de criteria stellen voor de aangesloten therapeuten.

Procedure voor beëindiging registratie Stichting MET

  • Therapeuten kunnen zich jaarlijks vrij uitschrijven door schriftelijk op te zeggen voor 1 november.
    De therapeut wordt dan per 1 januari officieel uitgeschreven.
  • De uitschrijving geldt ook voor de verzekeringen, aansluiting bij het SCAG en voor visitatie. De therapeut zorgt zelf voor de opzegging bij VEKTIS, koepelorganisatie en andere belanghebbende organisaties waar hij bij aangesloten is.
  • Uitschrijving van een deelnemer kan ook plaatsvinden door royement. De deelnemer voldoet dan niet meer aan de voorwaarden van registratie.
  • Wanneer er sprake is van een schending van de ethische gedragscode.
  • Door schorsing; of de deelnemer als therapeut kan doorwerken wordt door de interne klachtencommissie bepaald.